Spam comments

No spam comments will be shown in my blog. I have activated spam control on my comments so all spam will be deleted before they are published!

Friday, October 30, 2009

Birthdaycard

This is a new birthdaycard. I've not been in a cardmaking or crafting mood lately and it was not with an ease that I sat down the other day to make this card. I've found that it is very easy to make the criss-cross cards, because they are so special that I don't have to decorate them a lot. That means it's faster to finish up the card. :)

Her er et nytt bursdagskort fra meg. Jeg har jo ikke akkurat vært i noe kortlagingshumør i det siste så det var ikke akkurat så veldig morsomt å måtte sette seg ned for å lage denne kortet. Jeg har funnet ut at criss-cross-kort er veldig enkle å lage ettersom de er så spesielle i seg selv at jeg ikke behøver å dekorere dem så mye. Det betyr at de er raske å bli ferdige med også. :)

Birthdaycards for men or boys are what dissappears first in my cardbox. I have two sons which have, of course, boy friends and when they go to a birthdayparty it's normally for a boy :) So whenever I have to send a card myself to a man or a boy I haven't got any suitable card in my box. This is the reason for making this card. My brother will have his birthday next week and I only had girls' cards in my cardbox.

Bursdagskort til menn eller gutter er det som forsvinner raskest fra kortboksen min. Jeg har jo to sønner som har, ganske selvfølgelig, en del guttebursdager de skal gå i. Derfor får guttekortene bein å gå på ganske raskt. Men når jeg selv skal sende kort til en mann eller gutt jeg kjenner så har jeg plutselig ikke noe passende kort lenger. Dette var grunnen til at jeg måtte sette meg ned og lage akkurat dette kortet. Broren min har bursdag i neste uke nemlig og i kortboksen min hadde jeg bare jente-kort. :)


This is the tag inside the card.


I hope you all are doing well. It's really cold here now.  I just can't seem to be able to adjust the heat at work so I've had some freezing moments lately. The other day I was really cold after sitting several hours at work. It took me hours to get my feet all warmed up again. On top of being cold I've had some reactions in my body to the flu-shot I got on Wednesday. Since we've got this flu pandemia going on and I've got asthma I could have a vaccination. Hopefully I won't have the real thing this way.

Jeg håper at dere alle har det bra. Her er det skikkelig kaldt nå. Jeg har ikke helt klart å finne ut av varmeovnene på jobben, noe som har ført til skikkelig kalde stunder der i det siste. Her forleden dag så ble jeg så utrolig kald etter mange timer på jobben. Jeg brukte mange timer for å få opp varmen i beina igjen etterpå. På toppen av det hele så har kroppen min en reaksjon på svineinfluensavaksinen jeg fikk på onsdag. Ettersom jeg har astma og på den måten er innenfor risikogruppen så fikk jeg vaksinen så tidlig. Nå krysser jeg selvsagt fingrene for at jeg ikke får selve influensaen.


Kristin :)

Monday, October 26, 2009

Just Christmas and Birthdaycards #48

New sketch over on Just Christmas and Birthdaycards today. Janina has made a super sketch for us to work with. This is my birthdaycard. I made it for a customer who wanted a card for a lady turning 40 years. The background paper is a scrap from giftwrapping papers. It's a bit shining but I hope you can see the pattern on it anyway. The picture of the woman is downloaded from Shabby Chic Papirskatter.


Det er ny skisse på bloggen til Just Christmas and Birthdaycards idag. Janina har laget en super skisse for oss å jobbe med. Jeg har laget et bursdagskort for en kunde som ønsket kort til en dame som fylte 40 år. Bakgrunnen er rester av et gavepapir. Det skinner en del i det, men jeg håper dere kan se mønsteret på det likevel. Bildet av damen er lastet ned fra Shabby Chic Papirskatter.

I am really not in a crafting mood nowadays. It's not tempting at all to sit down and create anything at all. I should have made some invitations for my own birthdayparty and I have started, it's just so hard to finish them up when I'm not feeling like being creative.
Jeg er overhodet ikke i noe humør til å lage noe som helst for tiden. Det frister overhodet ikke å sette meg ned for å lage noe. Jeg burde laget noen invitasjoner til mitt eget bursdagsselskap, og jeg har startet, men det er skikkelig vanskelig å få dem ferdig når jeg ikke har lyst til å være kreativ!


Have a great autumn day!!
Ha en flott høstdag videre!!
Kristin :)

Friday, October 23, 2009

E is for... / E er for Ender

There's a new letter on ABC in words and pictures today. We've now come to the fifth letter in the alphabet, E. My picture is of a duck and her ducklings so where's the letter E? Well, again the E will be more correct in Norwegian. In my photo you can see some ducks which in Norwegian will be Ender!! I took this picture this spring and I love how the ducklings look so fluffy and cute. :)

Det er en ny bokstav på ABC i ord og bilder idag. Vi har nå kommet til den femte bokstaven i alfabetet, nemlig E. Mitt bilde viser ei and og andeungene hennes og nå lurer du sikkert på hvor bokstaven E er her. Vel, på bildet kan du se Ender!! Jeg tok bildet i vår og jeg syns andeungene er så søte når de er så lubne og fluffige. :)IMG_4817 copy

If you would like to see more entries on E, look in the ABC theme blog.


Ønsker du å se flere innlegg med bokstaven E så se i ABC bloggen.Kristin :)

Thursday, October 22, 2009

Autumn / Høst

Autumn is when you are alone on the beach, and you are fully dressed. :)

Høst er når du er alene på stranda, og du har på deg alle klærne. :) Autumn is a lot of leaves in beautiful colours on the ground.

Høst er når det er fullt av løv i vakre farger på bakken.

Autumn is eating a lot of apples from the garden.
Høst er når du kan spise mange epler fra hagen.
Autumn is the theme of a competition on Fotoverden.
Høst er tema for en fotokonkurranse på Fotoverden.

Kristin :)

Wednesday, October 21, 2009

People in focus / Mennesker i fokus

On Fotoverden there is a competition right now, People in focus - Black and white. This picture is taken in Vigelandsparken in Oslo.

Fotoverden er det en konkurranse akkurat nå som heter Mennesker i fokus - Svart/hvitt. Jeg tok dette bildet i Vigelandsparken i helga.

Have a nice day.

Ha en flott dag videre.
Kristin :)

ATC swap

These are my ATCs for a swap arranged on Art Pieces' blog. The theme was Autumn and it was due yesterday. I've sent five of them and have kept one myself. I've put some Diamond Glaze on the tree and on the text.


Hope you all are doing great. We have got some grey weather today but I'm not complaining. We have had a great autumn so far here where I live.


Kristin :)

Tuesday, October 20, 2009

D is for Digital camera / D er for Digitalt kamera

I've always loved to take pictures and have had a SLR camera for over 20 years. When my first camera (Canon EOS 620) broke down my husband insisted on buying a digital camera. We ended up with what we could afford at that time (in year 2000) which was a compactcamera, Canon Powershot G1. A great camera, but it wasn't a SLR. I found the camera really slow, and I didn't like to share a camera with my husband. I wanted a new SLR camera which I could bring wherever I wanted. So, in 2003 I bought myself a new SLR Canon Elan 7E, which is the American version of Canon EOS 30E. Since the digital SLRs were still to expensive for me I ended up with a 35mm film camera. I had a digital on my wishlist and was patiently awaiting to buy a Canon EOS 40D.

Jeg har alltid likt å ta bilder, og jeg har hatt et speilreflekskamera for over 20 år. Da mitt første kamera (et Canon EOS 620) ble ødelagt så insisterte mannen min på at vi skulle kjøpe et digital kamera. Vi endte opp med et av de beste kameraene vi kunne kjøpe på den tiden (i år 2000) som var et kompaktkamera, Canon Powershot G1. Et supert kamera, men det var ikke speilrefleks. Jeg syntes kameraet var utrolig tregt, og dessuten likte jeg ikke å dele kamera med mannen min. Jeg ønsket meg et nytt speilreflekskamera som jeg kunne ta med meg der hvor jeg ønsket. Så, i 2003 kjøpte jeg meg en nytt speilreflekskamera, et Canon Elan 7E, som er en amerikansk versjon av Canon EOS 30E. Siden prisen på de digitale speilrefleks kameraene var så dyre endte jeg opp med et 35mm papirbilde kamera. Jeg satte et digitalt speilreflekskamera på ønskelisten og ventet tålmodig til den dagen jeg kunne kjøpe et Canon EOS 40D.

One day, in May 2006, when my husband had been travelling a lot and I had been doing more than my share at home for a period he suddenly came home with a present for me. It was a Canon EOS 350D!! My first digital SLR camera. But my husband knows me to well, he could see that I was happy but that I really rather would have awaited the chance to buy a Canon EOS 40D instead. But I did use my camera for some years and was very pleased with my digital camera. I learned that it is very easy to download pictures and print whatever pictures I wanted. And I brought my camera everywhere. But the joke between my husband and me was that I would rather have waited a little longer to get the camera I really wanted :) Now I put that on my wish list for my 40th birthday which was in 3,5 years.

En dag, i mai 2006, etter at mannen min hadde reist en del og jeg hadde vært nødt til å gjøre mer enn min del av alt hjemme, så kom han plutselig hjem med en gave til meg. Det var et Canon EOS 350D!! Mitt første digitale speilreflekskamera. Men mannen min kjenner meg for godt. Han kunne se at jeg var glad, men at innerst inne kunne jeg heller ha ventet enda lenger slik at jeg kunne hatt råd til å kjøpe meg et Canon EOS 40D. Men jeg brukte kameraet i en del år og ble veldig glad i mitt digitale kamera. Jeg lærte hvor kjekt og lettvint det er å laste ned bildene og så skrive ut akkurat de bildene jeg ønsker. Og jeg hadde med meg kameraet mitt absolutt overalt. Men det ble en liten spøk mellom mannen min og meg at jeg heller kunne ventet lenger for å kjøpe akkurat det kamerat jeg ønsket. :) Nå satte jeg et Canon EOS 40D på ønskelisten over ting jeg ønsket meg til 40-årsdagen min som skulle være om enda 3,5 år.

On our 14th wedding anniversary (last year) I found a big present on the breakfast table for me. Normally we don't give each other presents so I was a bit surprised. And the surprise was even bigger when I opened the box and found a Canon EOS 40D inside. I was really happy. It was a dream come true. Yes! Finally I had the camera I wanted!! But since I've already got the camera what should I put on my wishlist for my 40th birthday now?? *hehe* More lenses, of course. Whether I get that I don't know. I just have to wait until the beginning of December :)

På vår 14. bryllupsdag i fjor så fant jeg en stor pakke til meg på frokostbordet. Normalt gir vi ikke gaver til hverandre på denne dagen så jeg var overrasket. Og enda mer overrasket ble jeg da jeg åpnet esken og fant et Canon EOS 40D inni. Gjett om jeg ble glad!! Et av de store ønskene mine hadde gått i oppfyllelse!! Hurra! Endelig hadde jeg det kameraet jeg ønsket. Men siden jeg allerede hadde kameraet, men fortsatt ikke fylte 40 år, hva skulle jeg da ønske meg til den store dagen?? *hehe* Flere linser, selvsagt. Om jeg får det er fortsatt uvisst. Dagen min er i begynnelsen av desember :) This is my Canon EOS 40D. The card is made by Gro Seip.
Her er min Canon EOS 40D. Kortet er laget av Gro Seip.On ABC in word and pictures this week the letter is D. And if you would like to see more D entries please hop over to the blog.

ABC i ord og bilder denne uken er det bokstaven D som gjelder. Ønsker du å se flere D innlegg så hopp over til bloggen.Kristin :)

Thursday, October 15, 2009

Just Christmas and Birthdaycards #47

Just Christmas and Birthdaycards is having a great sketch made by Mada this week. I've made a birthdaycard for a man turning 40, and it's a customer who has ordered the card. The birthdayman is enjoying riding his bike a lot so that's why I've used my bike stamp again. I've decorated the insides with a balloon stamp to make it really festive. And the calendar stamp makes it easy to put a ring around the month and the actual date. The text stamp says "One year older, but still young in body and soul".
I've put another bike image on the back of the card and I've written my name around the edges.

Today we have a beautiful autumn day her where I live. I love this time of year, and the days are so good when I can enjoy the nice weather and the beautiful colours.
Have a great day everyone.
Kristin :)

Wednesday, October 14, 2009

C is for cognac

Cognac is a type of grapespirit that is named after the area Cognac in France. According to the rules the Cognac has to be made in the region around the city Cognac, it must be made of at least 90% of the grapes Ugni Blanc, Folle Blance or Colombard, and it has to be distilled twice in copper pot-stills over open fire and then aged in oak barrels/casks for at least 2 years. Cognac is brandy (brandy wine) as in "burned wine". This way of categorizing is mostly used in Englishspeaking areas.

Konjakk (eller Cognac), oppkalt etter området Cognac i Frankrike, er en type druebrennevin, som for å kunne kalles Cognac ifølge regelverket må være produsert i regionen som ligger rundt byen Cognac, må bestå av minst 90% Ugni Blanc, Folle Blanche eller Colombard-druer, må være destillert to ganger i kobberpanner med åpen flamme og være lagret minst 2 år på eikefat. Cognac er is a brandy (opprinnelig brandy wine) i betydningen «brent vin». Denne måten å kategorisere på blir lite brukt utenom engelskspråklige områder.


I've always liked to look at people enjoying a glass of cognac, but it took a very long time before I myself could enjoy some drops of this fine beverage. Now my husband and I can sit down and enjoy a small glass of cognac a quite evening after the boys are in bed. My photo is a bit blurry, but it illustrates that it's taken a late evening without much light around us. A really cozy time. :)

Jeg har alltid syns at det ser så koselig ut når noen sitter og nipper til et glass cognac, men det tok veldig lang tid før jeg selv kunne kose meg med noen dråper av den edle drikken selv. Nå hender det at mannen min og jeg deler gleden av å sitte en sen kveld etter at guttene er i seng med et lite glass cognac i hånden. Bildet jeg har tatt er ikke akkurat noe bra bilde, men det illustrerer at det er tatt en sen kveld med lite lys rundt oss. Skikkelig kosestund. :)
This is my C entry to ABC in words an pictures on the ABC theme blog. If you want to see and read more C entries please hop over to the blog. Petunia is the engine behind this blog and I would recommend you to visit her blog as well.
Dette er mitt C-bidrag til ABC i ord og bilder på ABC temabloggen. Har du lyst til å lese flere C-bidra så hopp over til bloggen. Petunia er motoren bak hele temabloggen og jeg kan virkelig anbefale et besøk der.
Kristin :)

Wednesday, October 07, 2009

B is for.... / B er for bøssebærer

This week's letter on ABC in words and pictures is B. I've had a hard time to come up with something smart I can both write something about and that I have a decent picture to illustrate my theme. Suddenly, while I was looking through some old photos, I came across these photos of my son. They are from when he was helping out collecting money for a big TV-aid thing we've got every autumn here in Norway. Every year the money are donated to different organizations. The year my son helped out the money went to Unicef who wanted to use the money to help children in need. I was strolling along with him just to keep him company and to make him feel better when he went from house to house asking for donations. He's not the bravest when it comes to facing unknown people :)

Denne ukens bokstav på ABC i ord og bilder er B. Jeg hadde litt problemer med å komme på noe smart som begynte på B som jeg både kunne skrive om og som jeg hadde et brukbart bilde til å illustrere det hele med. Plutselig slo det ned i meg da jeg kikket gjennom gamle bilder og kom over disse bildene av sønnen min; B er for Bøssebærer! For to år siden hjelp eldstesønnen min til med å samle inn penger til TV-aksjonen. Dette året gikk pengene til Unicef. Med "Sammen for barn" skulle de hjelpe barn i nød som ikke fikk muligheter til å gå på skole uten støtte fra andre. Jeg gikk sammen med sønnen min da han gikk fra hus til hus. Han er nemlig ikke den kjekkeste når det gjelder å møte ukjente mennesker på denne måten. :) You might ask why I say that the letter B is for collecting money, but B is actually for the word "Bøssebærer" which in Norwegian is the person collecting the money. :)

It's almost time for another TV-aid thing, the 18t October. This year the money will be donated to Care which will help women in the third world. And my youngest son will be helping out as a "bøssebærer" this time. I guess I will stroll along with him. :)
Det er snart på tide med en ny TV-aksjon, nemlig den 18. oktober. I år skal pengene som samles inn gå til Care som skal hjelpe kvinner i den tredje verden til å bli mer selvhjulpne. Og denne gangen er det min yngste sønn som skal være Bøssebærer. Jeg får vel gå sammen med ham også :)

If you want to see more pictures and stories with the letter B please visit the ABC blog. I would also recommend you to visit Petunia's fantastic blog.
Har du lyst til å lese flere B historier og se på flere B bilder så hopp over til ABC bloggen. Jeg vil på det sterkeste anbefale en tur i Petunias fantastiske blogg også.
Have a great day every one!
Ha en kjempeflott dag alle sammen!
Kristin :)

Whiff of Joy blog candy in Katharina's blog


Want to win some great new stamps from Whiff of Joy? Please click on the picture to go to Katharina Frei's blog where you can join her blog candy :)
In my sidebar you'll find the link to Whiff of Joy's web shop where you can find all those beautiful stamps designed by Elisabeth Bell and Alison Acton.
Have a great day :)
Kristin :)

Tuesday, October 06, 2009

Still alive

I haven't been blogging a lot the last week. Mr Mojo has left me and I'm kind of feeling empty in my head. I really hope my dear Mojo will be back soon. In the meanwhile I hope you will find some pleasure in looking at my cute dogs. This picture was taken some weeks ago outside our friends' cabin.

Jeg har ikke blogget så mye den siste uken. Hr Mojo (les: inspirasjonen) har forlatt meg og jeg føler meg en smule tom i hodet. Jeg håper selvsagt at min kjære Mojo vil komme tilbake snart. I mellomtiden håper jeg at dere kan kose dere med å se på mine nydelige hunder. Dette bildet ble tatt for noen uker siden utenfor hytta til noen venner.


IMG_6853[1]

Frøya and Ranja


Kristin :)